Sunday Majlis


Title / Mazmoon Download / Play Date
Dawat O Tablig Aur Ilm O Ulema Ki Azmat 05/11/17
Gussa Chod De Aur Ghar Ke Mahool Ko Khushgawar Banaye 29/10/17
Dawat Ka Maqsood Deen Hai 22/10/17
Zaban Ki Hifazat 15/10/17
Be Hayai Se Bache Aur Ghar Ko Jannat Banaye 23/08/17
Dawat O Tablig Sahih Nehaj Par Aae 20/08/17
Ummat Behayai Ke Raste Se Loot Rahi Hai…Ulema-e-Deoband Ki Azmat 13/08/17
Ulema Ki Be Ehterami Shariat Ki Azmat Na Hone Ki Alamat Hai 06/08/17
Gunaho Ki Nahoosat Se Aqal Maar Di Jati Hai 30/08/17
Sunday Majlis 15/07/17
Nikah Mein Allah Ki Bagawat 02/07/17
Ramazan Ki Nekiyo Ki Hifazat Kare 25/06/17
Ramazan Dil Badalne Ke liye Aaya Hai 18/06/17
Sunday Majlis 11/06/17
Sunday Majlis 04/06/17
Sunday Majlis 28/05/17
Allah Ke Wali Kaise Bane 21/05/17
Maa Baap Ki Dua 14/05/17
Sunday Majlis 07/05/17
Sunday Majlis 26/03/17
Dua After Majlis 26/03/17
Sunday Majlis 05/03/17