Live Bayan


Recent Audio

TITLE PLAY | DOWNLOAD DATE
Dawat-o-Tablig Ka Maqsad Apni Islah o Tarbiyat Hai

01h 14s | 8.53mb | Download

25/03/18
Dawat-o-Tablig Ki Mehnat

44m 22s | 5.71mb | Download

23/03/18
Eiman Ki Ahmiyat - 7

26m 44s | 3.44mb | Download

23/03/18
Hum Se Hai Pyar Kaha; Neend Tumhe Pyari Hai

27m 11s | 3.50mb | Download

16/03/18
Eiman Ki Ahmiyat - 6

28m 35s | 3.70mb | Download

16/03/18
Mastoorat Khidmat Aur Ghar Ka Kaam

47m 15s | 5.40mb | Download

09/03/18

Featured Audio

TITLE PLAY | DOWNLOAD
Apno Ki Tarbiyat Ke Mutalliq Aik Aham Baat

16m 02s | 2.80mb | Download

Allah Ke Wali Kaise Bane

57m 59s | 7.50mb | Download

Be Pardagi Ka Natijah

26m 56s | 3.08mb | Download

Namaaz

41m 25s | 5.32mb | Download

Be Hayai Se Bache Aur Ghar Ko Jannat Banaye

1h 36m | 12.35mb | Download

Hum Jamat Mein Kyu Nikalte Hai

39m 52s | 18.24mb | Download