Featured Audio

TITLE DOWNLOAD | PLAY
Allah Ke Wali Kaise Bane
Be Pardagi Ka Natijah
Namaaz
Be Hayai Se Bache Aur Ghar Ko Jannat Banaye
Hum Jamat Mein Kyu Nikalte Hai

Recent Audio

TITLE DOWNLOAD | PLAY DATE
Geebat Jismani Bimariyo Ka Sabab 15/12/17
Qabooliyat Ki Fikr Kare Aur Rozana Apni Zaat Ka Muhasaba Karein 15/12/17
Tablig Ki Mehnat Aur Uska Nehaj 12/12/17
Dawat O Tablig Aur Ilm O Ulema Ki Azmat 05/11/17
Jannat Mein Apna Ghar Book Kara Le 03/11/17