zulm se bache

http://shariat.info/wp-content/uploads/2017/12/123.mp3 [05-11-17][Panvel,…


Niamato ke sath chain ho to hi wo niamat hai

http://shariat.info/wp-content/uploads/2017/12/BABA-KA-Juma-ke-pahele-ka-bayan_2


Shariet par amal karne me sab ki rahat hai

http://shariat.info/wp-content/uploads/2017/12/BABA-ka-bayan_juma-baad-22-Dec-17


Dawat wa tableeg ki mehnat awr chhe sifat

http://shariat.info/wp-content/uploads/2017/12/20-Dec-1.47-p.m.-bhiwandi_istamag


Dua Bangalore 08/12/2017

http://shariat.info/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171217-WA0031.mp3…


Tableegh Ki Mehnat Aur Uska Nahej - Belgaum Markaz

http://shariat.info/wp-content/uploads/2017/12/Belgaum-me-bayan-ka-baba-12-Dec-2


Ulema se jud Jaye Elm wa zikr yani poocho aur Amal karo

http://shariat.info/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171217-WA0029.mp3…


Qabooliyat ki fikr kare aur rozana apni zat ka muhasaba kare

http://shariat.info/wp-content/uploads/2017/12/BABA_-juma-masjid-ka-bayan-15-dec


Geebat jismani bimariyo ka sabab - juma bad

http://shariat.info/wp-content/uploads/2017/12/BABA_-juma-bad-bayan-15-Dec-17.mp


Dua - Belgaum

http://shariat.info/wp-content/uploads/2017/12/Belgaum-markas-me-bayan-ke-bad-Du